Post Details

Tăng cường tiêu thụ nông thủy sản tại Ấn Độ trong bối cảnh khó khăn do dịch corona

Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp và Hiệp hội liên quan của Ấn Độ hỗ trợ tiêu thụ các loại nông thủy sản của nông dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện tại.