Post Details

Chủ động tìm đường bán trái cây vào thị trường Ấn Độ

Nhân chuyến công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Ấn Độ, ông Cao Quốc Hưng Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có nhiều buổi làm việc song phương với các